Przed skorzystaniem z usług naszego Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych – prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu.

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów Administratorowi danych osobowych, którym jest: „Szwagier Team” Stanisław Marusarz, ul. Myśliwska B/N, 43-370 Szczyrk,  REGON: 243512631, NIP: 7352398560.

Szanując naszych Klientów oraz mając na względzie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych pozyskiwanych podczas korzystania ze strony internetowej lub w innej formie (np. kontaktu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail) i zapewniamy, że w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

 1. Definicje: DANE OSOBOWE- dane przekazywane przez Klientów w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Sklep internetowy, niezbędne do realizacji zamówień składanych poprzez formularz zamówień w Sklepie internetowym, jak również dane przekazane przez Klientów w formie mailowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośredniej wysyłki e-mail na adres firmy. KLIENT/ UŻYTKOWNIK- osoba korzystająca z usług Sklepu, jak również osoba kontaktująca się w celu złożenia zapytania lub zamówienia poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres firmowy e-mail. ADMINISTRATOR- administrator danych osobowych
 2. „Szwagier Team” Stanisław Marusarz, ul. Myśliwska B/N, 43-370 Szczyrk,  REGON: 243512631, NIP: 7352398560. PLIKI COOKIES (tzw. ciasteczka)- niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa oraz procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, rozporządzeniami i zaleceniami krajowymi, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, np. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, co oznacza, że nie jest potrzebna zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych w celu zrealizowania zamówienia.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i może dotyczyć: – zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji w odpowiedzi na przesłane zapytanie, – zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, np. USA.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane innym odbiorcom danych, takim jak: – serwisom świadczącym usługę utrzymania hostingu, – dostawcy usługi poczty elektronicznej, – operatorowi płatności w celu realizacji płatności elektronicznych, – firmie rachunkowej w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, – firmom świadczącym usługi kurierskie w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 1. Dane osobowe pozyskane na podstawie wykonywania umowy – np. zamówienie produktu w Sklepie internetowym lub zamówienie złożone w innej formie – będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i przez kolejne 6 lat, zgodnie z przepisami o rachunkowości. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to dane mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po tym czasie nie dłużej niż 10 lat.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Klientowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Wszelkie informacje dotyczące działań wymienionych w punktach 8 i 9 proszę o przesyłanie drogą mailową na adres: biuro@nartyszczyrk.pl.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “Cookies”.
 2. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis nartyszczyrk.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.